Privacystatement

Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven” gevestigd te Wirdum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Secretaris: Ida Boonstra, Hegedyk 19, 9089 BM Wytgaard.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven” verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam

* Geslacht

* Geboortedatum

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers (ook niet als zij jonger zijn dan 16 jaar).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van jouw contributiebetaling

* Verzenden van onze nieuwsbrief

* Je te kunnen bellen of te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven” gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

* MS Office (Word en Excel, Powerpoint) voor correspondentie met de leden, facturering en presentaties

* E-mailprogramma (Outlook van MS Office)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan