Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit de volgende personen met genoemde functie:

voorzitter Jappie de Kroon 058-2552322
secretaris Ida Boonstra 058-2552841
penn. administrateur Hendrik Hiemstra 058-2552027
algemeen bestuurslid Bonno Duhoux 058-2551513
algemeen bestuurslid Ria van der Heide 06-44872895