Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit de volgende personen met genoemde functie:

voorzitter Drees Visser 058-2551838
secretaris Ida Boonstra 058-2552841
penn. administrateur Hendrik Hiemstra 058-2552027
algemeen bestuurslid Bonno Duhoux 058-2551513
algemeen bestuurslid Fenna Bakker 058-2551510