Welkom

De dood, het verlies van een dierbare is een onderwerp waar we niet makkelijk over praten. Toch is het wel goed er nu al over na te denken. Het verlies van iemand uit de naaste omgeving gaat meestal met veel verdriet en emoties gepaard, terwijl er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Dit moet met zorg gebeuren.

Als u lid bent / wordt van onze Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven”, wordt de uitvaart geregeld en verzorgd tegen een gereduceerd tarief en zonder winstoogmerk. Op deze website vindt u informatie over onze vereniging en wat wij voor u kunnen betekenen.