Wat doen we

Het bestuur heeft, naast het bijhouden van de ledenadministratie en het uitkeren van de vergoeding bij overlijden, de taak om er op toe te zien dat alles correct georganiseerd wordt en dat de omstandigheden voor een ieder naar wens vervuld worden. Het bestuur houdt ook toezicht op de tarieven die gehanteerd worden. Alle facturen gaan ook via onze penningmeester.

Wij behartigen de collectieve belangen van onze leden. De uitvaartvereniging regelt dat de praktische zorg u en uw nabestaanden uit handen wordt genomen

Zo heeft onze uitvaartvereniging bijvoorbeeld een vaste uitvaartverzorger/bode. Deze staat de nabestaanden bij bij een overlijden en verzorgt de uitvaart. Tot zijn taken behoren o.a. de aangifte van overlijden, het verzorgen van de overledene en het regelen van de begrafenis of crematie.

Ook kunt u via de vereniging gebruik maken van dragers voor de kist.