wijziging statuten en huishoudelijk reglement

klik op onderstaande link voor het bekijken van de nieuwe Statuten:
vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 9 april 2024 en door de notaris bekrachtigd:
Statuten 22 april 2024

 

klik op de volgende link voor het bekijken van het nieuw Huishoudelijk Reglement,
vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 9 april 2024:
huishoudelijk reglement 05-02-2024