Urnenkelders

urnenkelder 2urnenkelder 3

In 2017 zijn de urnenkelders geplaatst op de begraafplaats naast de kerk. Misschien heeft u ze al eens gezien. Een begraafplaats is niet voor iedereen een plek die je regelmatig bezoekt. Maar voor velen die er een geliefde hebben liggen, wel een plek om te herdenken en herinneringen op te halen en juist regelmatig te bezoeken. Het blijft een persoonlijke keuze. Zo is het ook een persoonlijke keuze om je te laten begraven of te cremeren. Bij dit laatste kun je de as op verschillende plekken bewaren. Uit de dorpsgemeenschap kwam de wens om de as in eigen dorp te kunnen plaatsen op een centrale plek in Wirdum.

Het bestuur van de uitvaartvereniging en de kerkrentmeesters hebben het verzoek besproken en de verschillende opties bekeken. Gekozen is voor een plek naast de kerk. Het geheel ziet er keurig en verzorgd uit. Realisatie is mogelijk gemaakt door verschillende partijen in Wirdum, waarvoor nogmaals dank.

De urnenkelders zijn er voor iedereen of je nu lid bent van de Kerk of geen lid. Iedereen heeft de mogelijkheid om op de begraafplaats in eigen dorp begraven te worden of de as bij te zetten in een urnenkelder. Dichtbij je naasten in je eigen dorpsgemeenschap.
Misschien is het goed (wellicht een uitdaging) om een eens kijkje te nemen op de begraafplaats. Het kan u (je) een gevoel geven om hierover na te denken. Eventueel zelfs te bespreken in familie/gezinskring. Het leven is soms zo broos. Nabestaanden weten dan wat uw (je) wensen zijn. Tegenwoordig is het geen taboe meer om het hier over te hebben met je naasten.

Het beheer en onderhoud van de begraafplaats berust bij het college van kerkrentmeesters. De administratie van de begraafplaats is bij mevrouw A. Tawafra-Meindersma. Telefoonnummer 058-2550830.